Takové máme členy

Je nadpis článku, který zveřejnil Český svaz hemofiliků v Hemofilickém zpravodaji. Jsem rád, že jsme benefiční koncert uskutečnili a všem, kteří se podíleli patří velký DÍK.